Oferujemy naszym pacjentom szeroko pojętą pomoc psychologiczną oraz neuropsychologiczną. Naszą misją jest niesienie zindywidualizowanej pomocy pacjentom przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod terapeutycznych. Podejście do Pacjenta to nasz priorytet. Traktujemy każdego bardzo indywidualnie. U nas liczy się cały proces leczenia, nie tylko wybrany przypadek.

Poradnictwo

Zajmujemy się przede wszystkim aktualnymi problemami pacjenta w jego funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym i społecznym, analizując problemy, trudne sytuacje życiowe, zaskakujące zmiany, które mogą powodować m.in. stres, niepokój i poczucie rozbicia. Zapraszamy na konsultacje psychologiczne i terapię.

  • konsultacje psychologiczne (50 minut),
  • konsultacje psychologiczne par, małżeństw,
  • badanie testami psychologicznymi (diagnoza sprawności intelektualnej, osobowości, kompetencji społecznych czy dotyczących radzenia sobie ze stresem; obejmuje dwa spotkania – na pierwszym badany wypełnia testy w gabinecie, podczas drugiego omawiane są wyniki badania).

Badania psychologiczne

Diagnozujemy osobowość zawodową, kompetencje społeczne, zdolności intelektualne kandydata do pracy, osobowość oraz radzenie sobie ze stresem. Wydajemy również ekspertyzy i opinie psychologiczne dla sądów i prokuratur. Badanie zakończone jest omówieniem uzyskanych przez badanego wyników oraz wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

  • ekspertyzy i opinie psychologiczne dla sądów, prokuratur, kancelarii notarialnych, adwokackich, radcowskich (obejmuje 1 – 2 spotkania diagnostyczne oraz sporządzenie pisemnej opinii psychologicznej),
  • badanie psychologiczne do celów rekrutacji i selekcji pracowników (diagnoza osobowości zawodowej, kompetencji społecznych i zdolności intelektualnych kandydata do pracy; możliwe badania wyjazdowe – w siedzibie firmy),
  • badanie testami psychologicznymi (diagnoza sprawności intelektualnej, osobowości, kompetencji społecznych czy dotyczących radzenia sobie ze stresem; obejmuje dwa spotkania – na pierwszym badany wypełnia testy w gabinecie, podczas drugiego omawiane są wyniki badania).

W celu umówienia się po opinię/ekspertyzę do sądu, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

W poradni konsultuje:

dr Wypler Wojciech

Cennik usług psychologicznych:

1.KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA ( 50 MIN )140 zł
2.TERAPIE MAŁŻEŃSKIE180 zł
3.Badanie testami psychologicznymi (diagnoza sprawności intelektualnej, osobowości, kompetencji społecznych czy dotyczących radzenia sobie ze stresem) obejmuje dwa spotkania – na pierwszym badany wypełnia testy w gabinecie, a podczas drugiego omawiane są wyniki badania.300 zł
4.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA ADWOKATA / RADCY350 zł
5.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA PROKURATURY350 zł
6.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA SĄDU400 zł
7.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA ADWOKATA-RADCY (ZWIĄZANE Z ANALIZĄ AKT SPRAWY)700 zł
8.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA PROKURATURY (ZWIĄZANE Z ANALIZĄ AKT SPRAWY)650 zł
9.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA SĄDU (ZWIĄZANE Z ANALIZĄ AKT SPRAWY)650 zł
10.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA NOTARIUSZA350 zł
11.TEST MMPI DIAGNOZA OSOBOWOŚCI I ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH 1,5 H350 zł
12.WYDANIE ZAŚWIADCZENIA50 zł
13.PAKIET 5 WIZYT*600 zł

*Pakiet 5 wizyt należy wykorzystać w ciągu 6 miesięcy. Po upływie wskazanego czasu, pakiet zostanie uznany za w pełni wykorzystany.