Lek. med. Anna Małkowska w naszym Centrum

Z końcem maja do naszego zespołu dołączyła lek. med. Anna Małkowska, lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne, posiada specjalizację psychiatrii osób dorosłych. Od 2005 roku zdobywała doświadczenie zawodowe w obszarze psychiatrii i psychoterapii, pracując w Oddziale Psychiatryczno-Psychosomatycznym Szpitala Wolskiego, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, w Fundacji Alzheimerowskiej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego PSYCHE.
Aktualnie pracuje jako Starszy Asystent w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

W pracy łączy podejście lekarskie z terapeutycznym, rozumie problemy pacjenta, do każdego podchodzi indywidualnie. Zajmuje się leczeniem zaburzeń: depresyjnych, lękowych, nerwicowych, psychotycznych, obsesyjno-kompulsyjnych, snu, odżywiania, adaptacyjnych, psychosomatycznych.
Zapraszamy na wizyty w każdy czwartek w godzinach 16:00 – 18:00.Oferujemy również wizyty domowe w uzgodnionym terminie.