Dr Wojciech Wypler na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka i społeczeństwo”

centrum medyczne przy parku

Dr Wojciech Wypler, psycholog Centrum Medycznego Przy Parku, wygłosi referat pt. “Osobowościowe uwarunkowania zachowania nieuczciwego u studentów” w dniu 24 września 2015 r., podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka i społeczeństwo”, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja ma stanowić szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych dylematów dotyczących gospodarki i społeczeństwa oraz przyczyniać się do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej i socjologicznej.

Zapraszamy!