dr Wojciech Wypler – nowy psycholog w naszym Centrum

centrum medyczne przy parku

Do naszego zespołu dołączył doświadczony psycholog – dr Wojciech Wypler.

Doświadczenie

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (a także studiów podyplomowych na UW i ALK), Studium Pomocy Psychologicznej IPZ PTP oraz szkoleń i treningów z psychoterapii krótkoterminowej (NLPt). Pracował jako psycholog – terapeuta z osobami zdrowymi m.in. w Centrum Pomocy Profesjonalnej w Warszawie jak również z osobami cierpiącymi z powodu chorób psychicznych w Szpitalu Tworkowskim, także na etapie ich aktywizacji zawodowej w Stowarzyszeniu “Pomost”.

Jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. przedmioty: psychologia kliniczna, psychologiczne koncepcje człowieka, psychologiczne aspekty doradztwa zawodowego, wiarygodność w relacjach interpersonalnych).
Prowadzi treningi psychologiczne i szkolenia biznesowe oraz warsztaty z rekrutacji pracowników na studiach podyplomowych “Psychologia w biznesie” Instytutu Psychologii PAN.

Obecnie na zaproszenie jednego z wydawnictw pracuje nad książką dotyczącą kłamstwa, oszustwa i zdrady.

Zapraszamy na wizyty!

W Centrum Medycznym Przy Parku dr Wypler wykonuje badania psychologiczne osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń (do celów ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich i sportowych) oraz badania psychologiczne osób kierujących działalnością gospodarczą lub zatrudnionych przy wyrobie materiałów wybuchowych. Wydajemy ekspertyzy i opinie psychologiczne dla sędziów, prokuratorów, komorników, kuratorów i detektywów. Przeprowadzi badania testami psychologicznymi (diagnoza sprawności intelektualnej, osobowości, kompetencji społecznych czy dotyczących radzenia sobie ze stresem), a także badanie psychologiczne do celów rekrutacji i selekcji pracowników. Dr Wypler jest również biegłym sądowym.

referencje 271x300 dr Wojciech Wypler – nowy psycholog w naszym Centrumreferencje2 300x249 dr Wojciech Wypler – nowy psycholog w naszym Centrumreferencje1 270x300 dr Wojciech Wypler – nowy psycholog w naszym Centrum