Psycholog – Warszawa

Naszą misją jest niesienie zindywidualizowanej pomocy pacjentom przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod terapeutycznych. Dlatego prywatna przychodnia lekarska w Warszawie daje dostęp do szeroko pojętej pomocy, którą zapewnia psycholog. U nas liczy się cały proces leczenia, nie tylko wybrany przypadek.

Psycholog: poradnictwo

W ramach poradnictwa, psycholog zajmuje się aktualnymi problemami Pacjenta – głównie związanymi z jego funkcjonowaniem w świecie zewnętrznym i społecznym. Specjalista pomaga przeanalizować kłopoty, trudne sytuacje życiowe, zaskakujące zmiany, które mogą powodować m.in. stres, niepokój i poczucie rozbicia.

Poradnictwo psychologiczne – zakres

Poradnictwo, którego udziela psycholog, obejmuje taki zakres jak:

  • konsultacje psychologiczne (50 minut),
  • konsultacje psychologiczne par, małżeństw,
  • badanie testami psychologicznymi (diagnoza sprawności intelektualnej, osobowości, kompetencji społecznych czy dotyczących radzenia sobie ze stresem).

Badania psychologiczne

W ramach przeprowadzanych badań, psycholog diagnozuje osobowość zawodową, kompetencje społeczne, zdolności intelektualne kandydata do pracy, osobowość oraz radzenie sobie ze stresem. Wydaje również ekspertyzy i opinie psychologiczne dla sądów i prokuratur.

Każde badanie, które przeprowadza psycholog, kończy się omówieniem uzyskanych przez badanego wyników oraz wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

Psycholog – przyjmowanie pacjentów

W poradni konsultuje psycholog:

  • dr Wypler Wojciech

Cennik usług psychologicznych:

1.KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA ( 50 MIN )140 zł
2.TERAPIE MAŁŻEŃSKIE180 zł
3.Badanie testami psychologicznymi (diagnoza sprawności intelektualnej, osobowości, kompetencji społecznych czy dotyczących radzenia sobie ze stresem) obejmuje dwa spotkania – na pierwszym badany wypełnia testy w gabinecie, a podczas drugiego omawiane są wyniki badania.300 zł
4.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA ADWOKATA / RADCY350 zł
5.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA PROKURATURY350 zł
6.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA SĄDU400 zł
7.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA ADWOKATA-RADCY (ZWIĄZANE Z ANALIZĄ AKT SPRAWY)700 zł
8.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA PROKURATURY (ZWIĄZANE Z ANALIZĄ AKT SPRAWY)650 zł
9.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA SĄDU (ZWIĄZANE Z ANALIZĄ AKT SPRAWY)650 zł
10.EKSPERTYZA / OPINIA PSYCH DLA NOTARIUSZA350 zł
11.TEST MMPI DIAGNOZA OSOBOWOŚCI I ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH 1,5 H350 zł
12.WYDANIE ZAŚWIADCZENIA50 zł
13.PAKIET 5 WIZYT*600 zł

*Pakiet 5 wizyt należy wykorzystać w ciągu 6 miesięcy. Po upływie wskazanego czasu, pakiet zostanie uznany za w pełni wykorzystany.