Kardiolog – Warszawa (Ochota)

Kardiolog przyjmujący w naszej przychodni lekarskiej w Warszawie świadczy kompleksową pomoc Pacjentom. Zajmuje się m.in. diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia. Ponadto otacza opieką Pacjentów po zabiegach i operacjach kardiologicznych, przebytym zawale serca oraz zmagających się z innymi chorobami układu krążenia. Poza konsultacjami, kardiolog zleca badania diagnostyczne, w tym badanie EKG spoczynkowe.

dr n. med. Balsam Paweł

dr Balsam Paweł kardiolog Kardiolog Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zajmuje się głównie zabiegowym leczeniem (ablacja) zaburzeń rytmu (migotanie przedsionków, częstoskurcze, arytmia) poza tym prewencją chorób układu sercowo-naczyniowego, terapią farmakologiczną nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i niewydolności serca.

Specjalizacje:

kardiologia, choroby wewnętrzne

Języki obce:

angielski

Przyjmowane grupy wiekowe:

dorośli

Grafik przyjęć

Dzień tygodnia
Godziny przyjęć
wizyta / badanie
Środa
14:00 – 19:00
Konsultacja kardiologiczna

Paweł Balsam – ZnanyLekarz.pl

dr n. med. Budnik Monika

dr Budnik 1 KardiologNa co dzień pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalizuje się w zaawansowanej diagnostyce echokardiograficznej, w tym ocenie chorych przed i po operacjach kardiochirurgicznych.
Posiada certyfikat Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego potwierdzający umiejętność wykonywania badań echokardiograficznych oraz akredytację Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Tytuł doktora nauk medycznych obroniła z wyróżnieniem za pracę pt: “Czynniki wpływające na rozpoznanie, przebieg kliniczny i rokowanie odległe u pacjentów z kardiomiopatią takotsubo”.
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych.
Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo Naczyniowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Specjalizacje:

kardiologia

Języki obce:

angielski

Przyjmowane grupy wiekowe:

dorośli

Grafik przyjęć

Dzień tygodnia
Godziny przyjęć
Wizyta / badanie
Środa
15.40 -18.00
konsultacja kardiologiczna / echo serca

Monika Budnik – ZnanyLekarz.pl

dr hab. n. med. Grabowski Marcin

dr Grabowski KardiologAbsolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
Na co dzień pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Członek (od 2004 roku) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: członek rozszerzonego zarządu (od 2006r.), obecnie (od 2006r.) przewodniczący Komisji Informatyki PTK, obecnie (od 2009r.) Prezes-elekt „Klubu 30”, członek zarządu i skarbnik Oddziału Warszawskiego PTK (od 2007r.).
Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Fellow of the European Society of Cardiology;
https://grabowskimarcin.com/about/

Specjalizacje:

kardiologia, choroby wewnętrzne, hipertensjologia

Języki obce:

angielski

Przyjmowane grupy wiekowe:

dorośli

Grafik przyjęć

Dzień tygodnia
Godziny przyjęć
Wizyta / badanie
Poniedziałek
16.00 -18.00
konsultacja kardiologiczna

Marcin Grabowski – ZnanyLekarz.pl

dr n. med. Kołtowski Łukasz

dr Kołtowski KardiologSpecjalista kardiolog, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce jak i w najlepszych ośrodkach medycznych w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech. W roku 2014 obronił z wyróżnieniem doktorat z zakresu kardiologii. Obecnie adjunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologi WUM. Zaangażowany badacz naukowy, czynny uczestnik światowych konferencji naukowych oraz autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce kardiologicznej. W swoim dorobku zgromadził ponad trzydzieści Certyfikatów z Umiejętności Medycznych, wystawionych przez Hospital Oxford w Wielkiej Brytanii.
Blog: www.koltowski.com

Specjalizacje:

kardiologia,

Języki obce:

angielski

Przyjmowane grupy wiekowe:

dorośli

Grafik przyjęć

Dzień tygodnia
Godziny przyjęć
Wizyta / badanie
Środa
15.00 -19.00
konsultacja kardiologiczna

Łukasz Kołtowski – ZnanyLekarz.pl

lek. med. Zbroński Kamil

Zdjęcie 300x300 KardiologLekarz w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie w trakcie studiów doktoranckich w ramach tego samego Wydziału. Na co dzień zajmuje się interwencyjnym leczeniem choroby niedokrwiennej serca oraz strukturalnych wad serca w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Ponadto, posiada kwalifikacje w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii, zaburzeń rytmu serca. Doświadczenie zawodowe poszerzał w trakcie staży zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Belgii i Brazylii. Autor i współautor licznych publikacji z dziedziny kardiologii w recenzowanych czasopismach. Aktywny uczestnik największych kongresów kardiologicznych w kraju i na świecie.

Posiada uprawnienia do:

  •  wypisywania recept na leki, w tym leki refundowane;
  • wystawiania zwolnień lekarskich ZUS-ZLA (dawne L4);
  • wystawiania zaświadczeń lekarskich.
Specjalizacje:

kardiologia (w trakcie)

Języki obce:

angielski, francuski

Przyjmowane grupy wiekowe:

dorośli

Grafik przyjęć

Dzień tygodnia
Godziny przyjęć
Wizyta / badanie
Czwartek
16.00 -19.00
konsultacja kardiologiczna

Karol Zbroński – ZnanyLekarz.pl