Dziedzina medycyny zajmującą się diagnostyką chorób narządu ruchu, układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń. Koncentruje się na całym układzie kostnym, na wrodzonych oraz nabytych chorobach kości, stawów, mięśni i więzadeł.