Podstawowa opieka zdrowotna. Co przysługuje pacjentowi w ramach POZ?

lekarz w warszawie

POZ, czyli podstawowa opieka zdrowotna, to powszechne świadczenia zdrowotne, dostępne dla każdej ubezpieczonej w NFZ osoby, udzielane również w naszej przychodni na warszawskiej Ochocie. POZ obejmuje szereg usług, których pacjenci często nie są świadomi. Dlatego poniżej wymieniamy te najważniejsze.

W skład świadczeń POZ wchodzą:

  • badania i porady lekarskie, udzielone nie tylko w przychodni ale również w domu chorego, po telefonicznym zgłoszeniu,
  • bezpłatne badania diagnostyczne na podstawie skierowania wykonane we wskazanych przez lekarza pracowni lub laboratorium,
  • obowiązkowe szczepienia ochronne,
  • transport sanitarny,
  • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne,
  • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe,
  • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie pacjenta związane z dalszym leczeniem, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczenia wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
  • zlecenia na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta (w uzasadnionych przypadkach),
  • recepty wystawione zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty w ramach kontynuacji leczenia,
  • zlecenia na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Oprócz tego świadczenia obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską. Należy też wspomnieć, że świadczenia zdrowotne udzielane są ambulatoryjnie, czyli w placówkach objętych umową NFZ, a w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta (wizyta domowa) lub w innym miejscu jego przebywania np.: w domu pomocy społecznej.